Pazarlama
Yaklaşımı

Pazarlama alanındaki yeni oluşumlar, teknolojinin artması ile değişiklik göstermektedir. Yeni pazarlama araçları ve yeni pazarlama ağları sürekli gelişim ve farklılık göstermektedir.

Değişimin yegane gerçek olduğu günümüz pazarlarında, başarı için pazara tepki vermek yeterli olmayıp, pazarı yönlendiren olmak gerekmektedir. Değişimin neler getirebileceğine ilişkin, analitik-gözlemci bakış ve keskin bir vizyona sahip olmak, yeni ekonomide başarımızın anahtarıdır.

Yöntemimiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşan bir süreç olup, uygun hedef pazar seçimi ve uygun ürün/hizmet ve programları oluşturmak yaklaşımımızın adımlarıdır.

Yaklaşımımız, değer yaratma yolları bulmak ve bu değeri uygun hedef kitlelere sunarak genel işletme amaçlarımıza ulaşmaya çalışmaktır.

Analiz
& Gözlem

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde değerlendirmek ve tespit etmek, sektörel yaklaşımımızın en temel noktasını oluşturmaktadır. Yeni teknolojiler ve yeni hizmet stratejileri, sürekli iyileştirmeyi de beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hızla değiştiği Dünya’da, satış pazarlama faaliyetlerini de, günümüz şartlarına uygun şekilde güncelliyoruz.

Bu sebep ile, çalışanlarımızın analiz, gözlem ve pazarlama yeteneklerini geliştirmek için iç eğitim ve motivasyon kaynaklarımızı sürekli güncel tutmaktayız.

Proje-Teklif
Tasarımı

Bir iş/proje teklifi hazırlamak, organizasyonumuzdaki en önemli basamaktır.

Hedef pazarımızda ki birbirinden farklı müşteri portföyleri ile birlikte, hizmet sahamız sürekli gelişmektedir. Endüstriyel temizlik makineleri grubunda, sektörlere ve ürünlere göre hazırladığımız çözümler ile farklı proje ve iş/makine teklifleri/tasarımları geliştirmekteyiz.

Farklı ürün/hizmetler içerisinde, en iyi hizmeti vermek için müşteri portföyüne göre bölünerek, rekabetçi yaklaşım ile kendimizi rakiplerimizden ayırt etmekteyiz.

İnsan ve çevre sağlığı odaklı ürünlerimizin farklı kullanım alanları ile sektörel kalkınmaya da katkıda bulunmaktayız.

Detaylandırma
Süreci

Hedef Pazar seçiminden ve proje teklif tasarımı sonrası, doğru ürün/hizmet konumlandırması ile birlikte bu bileşenlere uygun bir planlama hazırlamaktayız. İyi bir planlama da, müşterilere değer katacak tüm detayları çok iyi belirlemekten geçmektedir.

Hedef pazarımızdaki müşterilere, doğru ürününün, uygun dağıtım kanalları ile ulaşmasının sağlanması ve satış sonrası hizmetler detaylandırma sürecimizin bir parçasıdır.

Bu aşamada teklif, fiyat, satış, sipariş, teslimat, kurulum ve satış sonrası hizmetleri ve müşteri iletişimleri hakkındaki  işler detaylı planlamadan geçecektir. Bu süreç, ürün gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.

Değeri Sürdürme
Yaklaşımı

Firmamızda, oluşturulan müşteri değeri için süreklilik sağlamak ve uzun dönemde varlığını sürdürmek ve mevcut müşteri tabanını muhafaza etmeye çalışmak, sürdürülebilir yaklaşımımızın parçasıdır.

Farklı bir ifade ile de, yönetimimizin amacı, işletme amaçlarına ulaşmak için pazarda yer alan ihtiyaç sahibi (değer talep eden) tüketici kitleleri (hedef kitle) bulmak ve bu hedef kitlelerin ihtiyaçlarını rakiplerden daha iyi karşılayabilecek değer paketleri sunarak ( (ürün-hizmet, dağıtım, satış sonrası hizmetler) işletme amaçlarını gerçekleştirmektir.

Ve bunları gerçekleştirirken sürdürülebilirlik hedeflerimize bağlı olmak, sektörel yaklaşımımızın bir parçası olmaktadır.